Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap I – modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym

Ochrona środowiska
Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap I – modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym

Projekt polega  na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła ( stare piece węglowe) na źródła o wyższej sprawności, zasilane paliwami generującymi mniej zanieczyszczeń. Zainstalowane przez mieszkańców piece będą spełniać normy jakości (w przypadku kotłów węglowych i kotłów opalanych biomasą będą to piece 5 klasy wg. kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012. Instalacja nowych kotów spełniać będzie wymagania

Termin realizacji
23.02.2018 r. - 30.11.2018r.
Wartość
1 320 000,00 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków  z terenu Gminy Mikołów – etap II

Ochrona środowiska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów – etap II

Dzięki dotacji pozyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina zrealizowała projekt polegający na usunięciu azbestu w 41 lokalizacjach (demontaż oraz zebranie azbestu) w ilości 76,59 Mg.

Termin realizacji
03.07.2017r. do 30.09.2017r.
Wartość
48 037,43 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów

Ochrona środowiska
Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów

Projekt polegać będzie na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów, będących własnością osób fizycznych, wraz z ich podłączeniem do sieci energetycznej. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną przez indywidualnych odbiorców. Zastąpienie energii produkowanej przez tradycyjne elektrownie oparte na spalaniu paliw kopalnych energia pochodzącą ze źródeł odnawialnych pozwala

Termin realizacji
2018-07-30 - 2019-03-30
Wartość
4 081 336,67 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE