Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołowie- Bujakowie

AKTUALNOŚCI
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołowie- Bujakowie

Projekt polega na budowie ogólnodostępnej infrastruktury, która będzie służyła mieszkańcom gminy. Projekt realizowany jest na terenie gminy Mikołów w sołectwie Bujaków, gdzie zostanie wybudowane boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą a także wykonana zostanie wiata piknikowa z grillem.

Termin realizacji
III - IV kwartał 2023 r.
Wartość
769 619,61 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Kompleksowa przebudowa  terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno  zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie

Rewitalizacja
Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie

W ramach projektu na terenie osiedla Mickiewicza zostanie wykonana przebudowa oraz  budowa dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Powstaną nowe miejsca  parkingowe, chodniki, ciągi pieszo-jezdne a także place zabaw i gier dla młodzieży. Teren zostanie obsadzony roślinnością. W ramach inwestycji przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie zostanie wybudowana infrastruktura sportowa tj. boiska piłkarskie.

Termin realizacji
2023-2024
Wartość
22 699 650,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C

Sport
Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C

Projekt polega na rozbudowie i termomodernizacji budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C w Mikołowie.  

Termin realizacji
2021-2023
Wartość
1 536 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów, ul. Szkolna 1 C
czytaj więcej
Logotypy UE