Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno ? zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie

Kompleksowa przebudowa  terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno ? zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie
Termin realizacji:
2023-2024
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu:
22 699 650,00 zł
Finansowanie:

Promesa inwestycyjna w kwocie: 20 429 685,00 zł

W ramach projektu na terenie osiedla Mickiewicza zostanie wykonana przebudowa oraz  budowa dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Powstaną nowe miejsca  parkingowe, chodniki, ciągi pieszo-jezdne a także place zabaw i gier dla młodzieży. Teren zostanie obsadzony roślinnością. W ramach inwestycji przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie zostanie wybudowana infrastruktura sportowa tj. boiska piłkarskie. Przewidziano również kompleksową przebudowę i termomodernizację istniejącego budynku zaplecza szatniowego oraz rozbudowę o nowe dodatkowe zaplecze biurowo ? szatniowe i pomieszczenia magazynowe. Zaprojektowane i wykonane zostaną strefy parkingowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci trybun i wiat wolnostojących.

Logotypy UE