Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów – etap III

Ochrona środowiska
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów – etap III

Zadanie jest kontynuacją działań polegających na ograniczeniu niskiej emisji z indywidualnych palenisk poprzez udzielenie dotacji celowych skierowanych do osób fizycznych na modernizację systemów grzewczych opalanych paliwem stałym. Przyznawane będą zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta Mikołowa. Środki pozwolą na modernizację około 130 systemów grzewczych.

Termin realizacji
II - IV kwartał 2023r.
Wartość
498 817,12 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołowie- Bujakowie

AKTUALNOŚCI
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołowie- Bujakowie

Projekt polega na budowie ogólnodostępnej infrastruktury, która będzie służyła mieszkańcom gminy. Projekt realizowany jest na terenie gminy Mikołów w sołectwie Bujaków, gdzie zostanie wybudowane boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą a także wykonana zostanie wiata piknikowa z grillem.

Termin realizacji
III - IV kwartał 2023 r.
Wartość
769 619,61 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej

Edukacja
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy –

Termin realizacji
01.11.2022-31.05.2023
Wartość
93 750 PLN
Lokalizacja
Szkoły Podstawowe Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE