Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Kompleksowa przebudowa  terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie

Rewitalizacja
Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie

W ramach projektu na terenie osiedla Mickiewicza zostanie wykonana przebudowa oraz  budowa dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Powstaną nowe miejsca  parkingowe, chodniki, ciągi pieszo-jezdne a także place zabaw i gier dla młodzieży. Teren zostanie obsadzony roślinnością. W ramach inwestycji przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie zostanie wybudowana infrastruktura sportowa tj. boiska piłkarskie.

Termin realizacji
2023-2024
Wartość
27 500 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Cyfrowa Gmina

Informatyzacja
Cyfrowa Gmina

Projekt polega na zakupie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dla jednostki podlegającej gminie Mikołów- Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie. CUW jest jednostką obsługującą w stosunku do 25 jednostek obsługiwanych – szkół i przedszkoli publicznych, Centrum Integracji Społecznej, Dziennego Domu Pomocy, Żłobka Miejskiego oraz na mocy porozumienia – instytucji kultury – Instytut Mikołowski im. Rafała

Termin realizacji
19.05.2022- 30.09-2023
Wartość
100 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Przebudowa budynku ul. Okrzei 2

Mieszkalnictwo
Przebudowa budynku ul. Okrzei 2

Projekt polega na przebudowie budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Okrzei 2. Zmodernizowanych zostanie pięć lokali mieszkalnych.    

Termin realizacji
III kwartał 2024 - IV kwartał 2026
Wartość
1 910 570,93 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów, ul. Okrzei 2
czytaj więcej
Logotypy UE