A+ A-
A+ A-
Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
PROJEKT „OPEN YOUR MIND, CHANGE YOURSELF AND WORK ACROSS BOUNDARIES!”

Edukacja
PROJEKT „OPEN YOUR MIND, CHANGE YOURSELF AND WORK ACROSS BOUNDARIES!”

„Open your mind, change yourself and work across boundaries! – Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!” Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021 Kwota dofinansowania: 136 269,00 euro. Projekt jest skierowany do 8 mikołowskich szkół podstawowych i 2 przedszkoli. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 49

Termin realizacji
01. 09. 2019 - 31. 08. 2021 r.
Wartość
136 269,00 euro
Lokalizacja
Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 oraz Przedszkola nr 9, 10
czytaj więcej
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Stara Droga 2 C oraz przy ul. Stara Droga 2 D w Mikołowie, działka nr ewidencyjny 3073/81″

AKTUALNOŚCI
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Stara Droga 2 C oraz przy ul. Stara Droga 2 D w Mikołowie, działka nr ewidencyjny 3073/81″

W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Stara Droga 2c oraz Stara Droga 2D w Mikołowie.Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Podejmowane przez gminę zadanie wpisuje się w priorytety wyznaczone przez GZM na lata 2018-2022 tj. rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego, a także

Termin realizacji
IV kwartał 2018-III kwartał 2019
Wartość
854 604,84 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Stara Droga 2 C oraz Stara Droga 2 D
czytaj więcej
KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych

AKTUALNOŚCI
KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych

Cel projektu: -podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2019 – VI 2020 poprzez rozwijanie wśród 850 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, – przeszkolenie 40 nauczycieli, – zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, – realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia

Termin realizacji
01.06.2019-30.06.2020
Wartość
827 661,25 PLN
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
czytaj więcej
Logotypy UE