fbpx
A+ A-
A+ A-
Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Szkoła otwarta na wiedzę – etap II

Edukacja
Szkoła otwarta na wiedzę – etap II

Cel projektu: -podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2018 – VI 2019 poprzez rozwijanie wśród 950 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, – przeszkolenie 43 nauczycieli, – zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, – realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia

Termin realizacji
01.06.2018-30.06.2019
Wartość
1024112,50
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
czytaj więcej
Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie

Drogi
Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie

Zadanie to jest kontynuacją wykonanej przebudowy ul. Waryńskiego w Mikołowie, współfinansowanej ze środków rządowych. Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Zrealizowanie niniejszego zadania, które likwiduje zatoki mijankowe, umożliwi stworzenie układu komunikacyjnego z drogą krajową nr 44 i nr 81. Celem zadania jest rozwój Mikołowa

Termin realizacji
II - IV kwartał 2018r.
Wartość
5 584 200,00
Lokalizacja
Mikołów, ul. Dzieńdziela ( od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego)
czytaj więcej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów – etap III

Ochrona środowiska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów – etap III

Dzięki dotacji pozyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gmina zrealizowała projekt polegający na usunięciu azbestu w 10 lokalizacjach (demontaż oraz zebranie azbestu) w ilości 20,8 Mg.  

Termin realizacji
23.08-30.09.2018r.
Wartość
8 467,20 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE