Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie

Renewal
Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie

W ramach projektu budowy Ryneczku na terenie osiedla mieszkaniowego Regielowiec powstał plac i pasaż miejski, obiekty małej architektury oraz parking, położono nawierzchnię drogową, inwestycję uzupełniły systemy odwodnienia i oświetlenia. Zasadniczym celem projektu było ożywienie życia społecznego i gospodarczego w rozbudowującej się dzielnicy Mikołowa ? Regielowiec. Realizacja projektu wpłynęła na powstanie nowych, trwałych miejsc pracy, zwiększyła się

Termin realizacji
lipiec - wrzesień 2004 r.
Wartość
453 055,00 zł
Lokalizacja
Mikołów, Regielowiec
czytaj więcej
Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie

Renewal
Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie

W ramach projektu wyremontowana została kamienica przy ul. Rynek 7, rozebrano oficynę południową , w miejscu istniejącej uprzednio klatki schodowej wybudowano nowy pion komunikacyjny, odpowiadający wymogom bhp i p-poż, zmodernizowano też wejścia do piwnic. Projekt miał na celu wzrost rozwoju przedsiębiorczości, poprzez możliwość stworzenia nowych, trwałych miejsc pracy w Gminie Mikołów. Pomieszczenia znajdujące się w

Termin realizacji
wrzesień 2004 r. - czerwiec 2005 r.
Wartość
1 319 829,42 zł
Lokalizacja
Mikołów, Rynek 7
czytaj więcej
Odwodnienie sołectwa Paniowy ? etap I

Renewal
Odwodnienie sołectwa Paniowy ? etap I

Projekt odwodnienia sołectwa Paniowy miał na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w części sołectwa, w obrębie ulicy Starokościelnej. Przedsięwzięcie polegało na budowie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do potoku Promna. Kanalizację wykonano z rur PCV, przeprowadzono też konieczne roboty ziemne oraz rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowej. Inwestycja przyczyniła się do oczyszczenia wód opadowych z terenu

Termin realizacji
wrzesień - listopad 2005 r.
Wartość
179 950,00 zł
Lokalizacja
Mikołów, Paniowy
czytaj więcej
Logotypy UE