A+ A-
A+ A-
Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

RPO WSL 2014-2020
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Przedmiotem niniejszego projektu jest adaptacja i rozbudowa zdegradowanego budynku przy ul. Kolejowej w Mikołowie na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Celem realizacji projektu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do usług społecznych dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz aktywizacja osób wymagających wsparcia. Na terenie gminy zdiagnozowano szereg problemów społeczno-gospodarczych, które dotykają zróżnicowane pod kątem

Termin realizacji
02.01.2017- 29.09.2018
Value
3 598 019,00 zł
Location
Mikołów, ul. Kolejowa 2
read more
Logotypy UE