Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

Projekty społeczne
Projekt pn. Program wsparcia społeczności lokalnych

  Główny cel projektu: rozwój i wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących zdegradowane obszary Gminy Mikołów. Projekt zakłada w okresie 01.09.2018 ? 31.08.2021 kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne przez rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej, integrację oraz podniesienie

Termin realizacji
01.09.2018 ? 31.08.2021
Wartość
651 812,50 złotych, w tym dofinansowanie: 619 221,87 złotych
Lokalizacja
osiedle Mickiewicza oraz ścisłe centrum i okolice Rynku
czytaj więcej
Logotypy UE