fbpx
A+ A-
A+ A-
Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

Projekty społeczne
Projekt pn. „Program wsparcia społeczności lokalnych”

  Główny cel projektu: rozwój i wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących zdegradowane obszary Gminy Mikołów. Projekt zakłada w okresie 01.09.2018 – 31.08.2020 kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne przez rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej, integrację oraz podniesienie

Termin realizacji
01.09.2018 – 31.08.2020
Wartość
651 812,50 złotych, w tym dofinansowanie: 619 221,87 złotych
Lokalizacja
osiedle Mickiewicza oraz ścisłe centrum i okolice Rynku
czytaj więcej
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Projekty społeczne
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Przedmiotem niniejszego projektu jest adaptacja i rozbudowa zdegradowanego budynku przy ul. Kolejowej w Mikołowie na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Celem realizacji projektu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do usług społecznych dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz aktywizacja osób wymagających wsparcia. Na terenie gminy zdiagnozowano szereg problemów społeczno-gospodarczych, które dotykają zróżnicowane pod kątem

Termin realizacji
02.01.2017- 29.09.2018
Wartość
3 598 019,00 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Kolejowa 2
czytaj więcej
Logotypy UE