Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Budowa części ul. Górnośląskiej w Mikołowie

Drogi
Budowa części ul. Górnośląskiej w Mikołowie

Projekt polega na budowie  części ulicy Górnośląskiej w Mikołowie na długości 372 . Budowa obejmie: jezdnie, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy, pobocze, odwodnienie powierzchniowe oraz oświetlenie. .

Termin realizacji
03.2022-11.2022
Wartość
1 596 540,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Przebudowa układu drogowego Mikołów –Reta

Drogi
Przebudowa układu drogowego Mikołów –Reta

Projekt polega na rozbudowie  ul. Jasnej (etap II), Brzozowej i ul. Reta w Mikołowie. Celem inwestycji jest: poprawa stanu technicznego ulic, budowa systemu odwodnienia, zachowanie położenia istniejących wjazdów, właściwy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawa oświetlenia ulicznego w technologi LED, budowa chodników, dopuszczenie rowerzystów w układach jednokierunkowych, wykonanie wyniesionych tarcz skrzyżowań w celu uspokojenia ruchu,

Termin realizacji
2022-2023
Wartość
8 849 410,45 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Św. Wojciecha i St. Okrzei w Mikołowie

Drogi
Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Św. Wojciecha i St. Okrzei w Mikołowie

Projekt polega na doświetleniu przejść dla pieszych zlokalizowanych w centrum miasta. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przyczyni się również do ograniczenia liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych  z udziałem pieszych.  

Termin realizacji
01.01.2021- 30.12.2022r
Wartość
156 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE