Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Budowa łączników drogowych ul. Polna – Strażacka, ul. Strażacka – Malinowa w Mikołowie

AKTUALNOŚCI
Budowa łączników drogowych ul. Polna – Strażacka, ul. Strażacka – Malinowa w Mikołowie

W ramach projektu wykonano budowę łączników drogowych ul. Polna – Strażacka, ul. Strażacka – Malinowa w Mikołowie, które usprawnią ruchu lokalny bez konieczności uciążliwego wjazdu i/lub wyjazdu na DK44 (ul. Gliwicka) oraz z drugiej strony na DW925 (ul. Oświęcimska). budowę odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa 398 m budowę nawierzchni jezdni drogowej 199 m budowa skrzyżowania

Termin realizacji
IV. 2018 - IV.2019r
Wartość
897 700 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Polna- Strażacka, ul. Strażacka - Malinowa
czytaj więcej
Przebudowa ul. Południowej ( od ul. Stara Droga do ul. Wodociągowej ) w Mikołowie – etap  I

AKTUALNOŚCI
Przebudowa ul. Południowej ( od ul. Stara Droga do ul. Wodociągowej ) w Mikołowie – etap I

W ramach projektu wykonano: – ul. Południowa cześć I – odcinek drogi jednokierunkowej z uwzględnieniem ruchu pieszych długości 260 m – chodniki na nowoprojektowanym połączeniu z ul. Przyjaciół – 90 m – skrzyżowania 3 szt. , zatoka postojowa – 43 m Projekt zrealizowany został dzięki dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  w ramach Programu „Metropolitalny

Termin realizacji
Termin realizacji: IV. 2018 - III.2019r.
Wartość
1 096 371,59 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Południowa
czytaj więcej
Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie

Drogi
Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie

Zadanie to jest kontynuacją wykonanej przebudowy ul. Waryńskiego w Mikołowie, współfinansowanej ze środków rządowych. Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Zrealizowanie niniejszego zadania, które likwiduje zatoki mijankowe, umożliwi stworzenie układu komunikacyjnego z drogą krajową nr 44 i nr 81. Celem zadania jest rozwój Mikołowa

Termin realizacji
II - IV kwartał 2018r.
Wartość
5 584 200,00
Lokalizacja
Mikołów, ul. Dzieńdziela ( od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego)
czytaj więcej
Logotypy UE