Rozbudowa ul. Podgórnej w Mikołowie etap I i II

Termin realizacji:
2024
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu:
3 828 091,35 zł
Finansowanie:

2 000 000 ,00 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład

1.828.091,35 – wkład własny

 

Projektem zostanie objęta ul. Podgórna od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Chabrów (Etap I) i dalej do studni kanalizacji deszczowej nr D-35 (Etap II). Projekt zakłada budowę nowego układu drogowego ul. Podgórnej wraz ze zjazdami indywidualnymi i przesunięciem przystanku autobusowego. W miejscach przecinania się projektowanej drogi z innymi drogami zostaną wykonane skrzyżowania, w tym dwa wyniesione dla spowolnienia ruchu drogowego. W ramach projektu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz nastąpi przebudowa istniejących, kolidujących sieci uzbrojenia terenu. W docelowej organizacji ruchu drogowego zaplanowana została strefa zamieszkania.

Logotypy UE