Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych.

Pełna konserwacja techniczno-estetyczna wszystkich elementów architektoniczno-budowlanych elewacji wraz z renowacją polichromii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ciężkiej ścian fundamentowych Bazyliki i odwadniającego drenażu opaskowego.

Termin realizacji
2025-2027
Wartość
2.100.000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej

AKTUALNOŚCI
Rozbudowa ul. Podgórnej w Mikołowie etap I i II

Projektem zostanie objęta ul. Podgórna od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Chabrów (Etap I) i dalej do studni kanalizacji deszczowej nr D-35 (Etap II). Projekt zakłada budowę nowego układu drogowego ul. Podgórnej wraz ze zjazdami indywidualnymi i przesunięciem przystanku autobusowego. W miejscach przecinania się projektowanej drogi z innymi drogami zostaną wykonane

Termin realizacji
2024
Wartość
3 828 091,35 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej

AKTUALNOŚCI
Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie

Projekt polega na konserwacji techniczno-estetycznej drewnianych gontów pokrycia dachowego wraz z naprawą i konserwacją drewnianej więźby dachowej. Renowacja wraz z przebudową fragmentów historycznego muru okalającego Świątynię.  

Termin realizacji
2025-2027
Wartość
650.000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE