fbpx
A+ A-
A+ A-
Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Szkoła otwarta na wiedzę – etap II

Edukacja
Szkoła otwarta na wiedzę – etap II

Cel projektu: -podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2018 – VI 2019 poprzez rozwijanie wśród 950 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, – przeszkolenie 43 nauczycieli, – zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, – realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia

Termin realizacji
01.06.2018-30.06.2019
Wartość
1024112,50
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
czytaj więcej

Edukacja
Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – etap II

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 4 szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Mikołów ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności 311 uczniów/uczennic z terenu Gminy Mikołów do przyszłego zatrudnienia w okresie XI.2012 do VII.2014. Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach: Wydziału Doradztwa

Termin realizacji
2012.11.01 – 2014.07.31
Wartość
1 263 660,37 zł
Lokalizacja
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4
czytaj więcej

Edukacja
Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – program rozwojowy

Projektem zostaną objęci uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Mikołów, którzy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Organizowane zajęcia będą miały charakter dwóch wydziałów: * Wydział Doradztwa z trzema Katedrami: 1. Katedra Humanistyki kreatywnej 2. Katedra Matematyczno-Przyrodnicza 3. Katedra Języków Obcych * Wydział Promocji Wiedzy z czterema Instytutami: 1. Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

Termin realizacji
2010.11.01 - 2012.10.31
Wartość
769 703, 22 zł
Lokalizacja
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4
czytaj więcej
Logotypy UE