Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

Edukacja
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy –

Termin realizacji
01.11.2022-31.05.2023
Wartość
93 750 PLN
Lokalizacja
Szkoły Podstawowe Mikołów
czytaj więcej
„Rozwiń skrzydła” w ramach projektu „Dostępna szkoła”

AKTUALNOŚCI
„Rozwiń skrzydła” w ramach projektu „Dostępna szkoła”

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w wysokości 1350000 zł na realizację przedsięwzięcia ?Rozwiń skrzydła? w ramach projektu pn.: ?Dostępna szkoła?, którego operatorami są Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Przedsięwzięcie to

Termin realizacji
20.04.2022 - 30.09.2023
Wartość
1 540 000 PLN
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mikołowie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mikołowie
czytaj więcej

Edukacja
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR

  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Informujemy, że Gmina Mikołów w ramach projektu Granty PPGR zakupiła sprzęt komputerowy, który w sierpniu 2022 r.  został przekazany dzieciom z rodzin zamieszkujących tereny dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w wysokości 17500 zł na realizację projektu pn.: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w

Termin realizacji
30.03.2022-31.01.2023
Wartość
17500 PLN
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE