Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów

Rewitalizacja
Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, społeczno–infrastrukturalna rewitalizacja zdegradowanego obszaru Centrum w Mikołowie. Przedsięwzięciem zostanie objęty zdegradowany kwartał miasta, tzn. budynki kamienic wraz z oficynami i podwórzem zlokalizowane w reprezentacyjnej części centrum miasta przy ulicy: Jana Pawła II 2, Jana Pawła II 4, Jana Pawła II 6, Rynek 2, św. Wojciecha 14. Zakres projektu obejmuje kompleksowe prace

Termin realizacji
26.02.2018r. - 31.12.2021r.
Wartość
21 215 866,54 zł
Lokalizacja
Mikołów, Centrum
czytaj więcej
Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie

Rewitalizacja
Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie

W ramach projektu budowy Ryneczku na terenie osiedla mieszkaniowego Regielowiec powstał plac i pasaż miejski, obiekty małej architektury oraz parking, położono nawierzchnię drogową, inwestycję uzupełniły systemy odwodnienia i oświetlenia. Zasadniczym celem projektu było ożywienie życia społecznego i gospodarczego w rozbudowującej się dzielnicy Mikołowa – Regielowiec. Realizacja projektu wpłynęła na powstanie nowych, trwałych miejsc pracy, zwiększyła się

Termin realizacji
lipiec - wrzesień 2004 r.
Wartość
453 055,00 zł
Lokalizacja
Mikołów, Regielowiec
czytaj więcej
Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie

Rewitalizacja
Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie

W ramach projektu wyremontowana została kamienica przy ul. Rynek 7, rozebrano oficynę południową , w miejscu istniejącej uprzednio klatki schodowej wybudowano nowy pion komunikacyjny, odpowiadający wymogom bhp i p-poż, zmodernizowano też wejścia do piwnic. Projekt miał na celu wzrost rozwoju przedsiębiorczości, poprzez możliwość stworzenia nowych, trwałych miejsc pracy w Gminie Mikołów. Pomieszczenia znajdujące się w

Termin realizacji
wrzesień 2004 r. - czerwiec 2005 r.
Wartość
1 319 829,42 zł
Lokalizacja
Mikołów, Rynek 7
czytaj więcej
Logotypy UE