A+ A-
A+ A-
Verwaltung Straßen Schulausbildung Computerisierung Kultur Behausung Umweltschutz Soziale Projekte Revitalisierung RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisierung
Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie

Revitalisierung
Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie

W ramach projektu budowy Ryneczku na terenie osiedla mieszkaniowego Regielowiec powstał plac i pasaż miejski, obiekty małej architektury oraz parking, położono nawierzchnię drogową, inwestycję uzupełniły systemy odwodnienia i oświetlenia. Zasadniczym celem projektu było ożywienie życia społecznego i gospodarczego w rozbudowującej się dzielnicy Mikołowa – Regielowiec. Realizacja projektu wpłynęła na powstanie nowych, trwałych miejsc pracy, zwiększyła się

Termin Realisierung
lipiec - wrzesień 2004 r.
Wert
453 055,00 zł
Lage
Mikołów, Regielowiec
mehr lesen
Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie

Revitalisierung
Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie

W ramach projektu wyremontowana została kamienica przy ul. Rynek 7, rozebrano oficynę południową , w miejscu istniejącej uprzednio klatki schodowej wybudowano nowy pion komunikacyjny, odpowiadający wymogom bhp i p-poż, zmodernizowano też wejścia do piwnic. Projekt miał na celu wzrost rozwoju przedsiębiorczości, poprzez możliwość stworzenia nowych, trwałych miejsc pracy w Gminie Mikołów. Pomieszczenia znajdujące się w

Termin Realisierung
wrzesień 2004 r. - czerwiec 2005 r.
Wert
1 319 829,42 zł
Lage
Mikołów, Rynek 7
mehr lesen
Odwodnienie sołectwa Paniowy – etap I

Revitalisierung
Odwodnienie sołectwa Paniowy – etap I

Projekt odwodnienia sołectwa Paniowy miał na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w części sołectwa, w obrębie ulicy Starokościelnej. Przedsięwzięcie polegało na budowie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do potoku Promna. Kanalizację wykonano z rur PCV, przeprowadzono też konieczne roboty ziemne oraz rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowej. Inwestycja przyczyniła się do oczyszczenia wód opadowych z terenu

Termin Realisierung
wrzesień - listopad 2005 r.
Wert
179 950,00 zł
Lage
Mikołów, Paniowy
mehr lesen
Logotypy UE