Verwaltung Straßen Schulausbildung Computerisierung Kultur Behausung Umweltschutz Soziale Projekte Revitalisierung RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisierung
?Już pływam?  ? pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych w Mikołowie

Sport
?Już pływam? ? pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych w Mikołowie

Projekt ?Już pływam? ? pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych w Mikołowie? ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz zdobywanie umiejętności pływania i bezpiecznego zachowania się w wodzie wśród 580 dzieci. Zorganizowane bezpłatne zajęcia na basenie będą stanowić uzupełnienie zajęć prowadzonych w ramach wychowania fizycznego. Program wzbudzi wśród uczniów zainteresowania różnymi

Termin realizacji
01.03.2016 ? 10.12.2016
Wartość
129 650,00 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie – etap I

RPO WSL 2007-2013
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie – etap I

Celem projektu jest propagowanie i popularyzacja wśród społeczności lokalnej aktywnych form spędzania wolnego czasu, podniesienie sprawności fizycznej oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym poprzez sport. Inwestycja obejmowała budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną, skocznią wzwyż, skocznią w dal, skocznią do skoku o tyczce, stanowiskiem do rzutu oszczepem, dyskiem i młotem,

Termin realizacji
maj 2010 - sierpień 2011
Wartość
4 769 312,37 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Zawilców
czytaj więcej
Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska w Mikołowie

RPO WSL 2007-2013
Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska w Mikołowie

Inwestycja ma na celu zapewnienie prawidłowych warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego jak również poszerzenie oferty sportowej w mieście Mikołów. Obiekt jest zlokalizowany na terenie otwartego kąpieliska miejskiego. Projekt polegał na budowie ogólnodostępnego boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w tenisa ziemnego i piłkę ręczną oraz piłkę nożną. W sezonie zimowym boisko przekształcane będzie w

Termin realizacji
marzec 2010 r. - kwiecień 2011 r.
Wartość
2 092 588,14 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Konstytucji 3Maja
czytaj więcej
Logotypy UE