Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie – etap I

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie – etap I
Termin realizacji:
maj 2010 - sierpień 2011
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Zawilców
Program:
  • 1 607 941,18 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 3 161 371,19 złz Budżetu Gminy Mikołów
Wartość projektu:
4 769 312,37 zł
Finansowanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet IX Zdrowie i Rekreacja, Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa

Celem projektu jest propagowanie i popularyzacja wśród społeczności lokalnej aktywnych form spędzania wolnego czasu, podniesienie sprawności fizycznej oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym poprzez sport. Inwestycja obejmowała budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną, skocznią wzwyż, skocznią w dal, skocznią do skoku o tyczce, stanowiskiem do rzutu oszczepem, dyskiem i młotem, rowem z wodą,  stanowiskiem do pchnięcia kulą oraz niezbędnym wyposażeniem i sprzętem sportowo-rekreacyjnym. Obiekt został ogrodzony i oświetlony, zainstalowany został system odwodnienia. Kompleks nie będzie stwarzał barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie obiekt jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Mikołowie.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE