Wybierz kategorię

B

Budynek Białego Domku

Budynek Białego Domku

Urząd Stanu Cywilnego , pok. nr 5 Referat Spraw Obywatelskich (DOWODY, MELDUNKI), pok. nr 12, 13, 14 Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. nr 15 ul. Karola Miarki 15, 43-190 Mikołów

R

Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych

Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych

ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, pok. 12, 13

Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej

Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej

Rynek 20, 43-190 Mikołów, I piętro -pok. nr 6,7,8, II piętro

S

Stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
>
112 Numer Alarmowy
>
997 Policja
>
787 717 178; 32 326 04 30 Centrum Kryzysowe
>
999 Pogotowie ratunkowe
>
998 Straż pożarna
>
994 Pogotowie wodociągowe
>
986 Straż miejska
>
991 Pogotowie energetyczne
>
992 Pogotowie gazowe
>
993 Pogotowie ciepłownicze
>
116 111 Telefon zaufania dzieci i młodzieży
>
32 324 26 64 POP- gminny telefon zaufania
Logotypy UE