Wybierz kategorię

D

Dom Opieki Maria

Dom Opieki Maria

ul. Stroma 3

43-190 Mikołów

608 849 979
697 700 763
Z

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpital Św. Józefa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpital Św. Józefa

ul. S. Okrzei 27 43-190 Mikołów

Sekretariat (32) 73 87 901
Oddziałowa I piętro (32) 73 87 908, Oddziałowa II piętro (32) 73 87 926
>
112 Numer Alarmowy
>
997 Policja
>
787 717 178; 32 326 04 30 Centrum Kryzysowe
>
999 Pogotowie ratunkowe
>
998 Straż pożarna
>
994 Pogotowie wodociągowe
>
986 Straż miejska
>
991 Pogotowie energetyczne
>
992 Pogotowie gazowe
>
993 Pogotowie ciepłownicze
>
116 111 Telefon zaufania dzieci i młodzieży
>
32 324 26 64 POP- gminny telefon zaufania
Logotypy UE