„Już pływam” – pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych w Mikołowie

„Już pływam” – pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych w Mikołowie
Termin realizacji:
01.03.2016 – 10.12.2016
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wartość projektu:
129 650,00 zł
Finansowanie:
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki: 57 800,00 zł

 • środki finansowe własne Gminy Mikołów: 25 450,00 zł

 • wkład rzeczowy Gminy Mikołów: 46 400,00 zł

Projekt „Już pływam” – pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych w Mikołowie” ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz zdobywanie umiejętności pływania i bezpiecznego zachowania się w wodzie wśród 580 dzieci. Zorganizowane bezpłatne zajęcia na basenie będą stanowić uzupełnienie zajęć prowadzonych w ramach wychowania fizycznego.

Program wzbudzi wśród uczniów zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej: rekreacyjnej, sportowej, zdrowotnej oraz wyposaży uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny.

 Projekt realizowany jest dla uczniów i uczennic klas I-III następujących placówek:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie

 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie

 3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie

 4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie

 5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie

 6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie

 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikołowie – Szkoła Podstawowa nr 11

 8. Zespół Szkół nr 3 w Mikołowie – Szkoła Podstawowa nr 12

Logotypy UE