A+ A-
A+ A-
Verwaltung Straßen Schulausbildung Computerisierung Kultur Behausung Umweltschutz Soziale Projekte Revitalisierung RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisierung
J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

Verwaltung
J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

Beneficjentami projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. W ramach projektu powstały następujące dokumenty: 1. Podstrategia – Promowanie Zrównoważonego Transportu i Usuwanie Niedoborów Przepustowości w Działaniu Najważniejszych Infrastruktur Sieciowych na lata 2016-2025 2. Podstrategia Informatyzacji Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata

Termin Realisierung
Od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
Wert
1 714 011,76 zł
Lage
mehr lesen
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Computerisierung
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Projekt polegał na budowie na terenie Powiatu Mikołowskiego Systemu Informacji Przestrzennej – GIS (Geographic Information System). Gmina Mikołów była Liderem projektu koordynującym i odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac. Beneficjentami projektu są Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Projekt obejmuje: założenie zintegrowanej bazy informacji o terenie na podstawie

Termin Realisierung
grudzień 2009 - maj 2014
Wert
5 582 735,70zł
Lage
Powiat Mikołowski
mehr lesen
Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie – etap I

Computerisierung
Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie – etap I

Projekt obejmował wdrożenie systemu obejmującego następujące moduły: Finansowo-księgowy, Podatkowy, Kadrowo-płacowy, Działalności gospodarczej wraz z unowocześnieniem infrastruktury sprzętowej oraz szkoleniem pracowników. REZULTATY PROJEKTU: Skrócenie czasu realizacji procedur administracyjnych oraz ich uprawnienie poprzez eliminację dużych ilości pism wewnętrznych, dublowania informacji itp. Przyspieszenie realizacji procedur urzędowych, tym samym wzrost zadowolenia mieszkańców i wszystkich klientów urzędu. Poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych

Termin Realisierung
2011
Wert
Lage
Urząd Miasta Mikołów
mehr lesen
Logotypy UE