Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

Administration
J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

Beneficjentami projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. W ramach projektu powstały następujące dokumenty: 1. Podstrategia – Promowanie Zrównoważonego Transportu i Usuwanie Niedoborów Przepustowości w Działaniu Najważniejszych Infrastruktur Sieciowych na lata 2016-2025 2. Podstrategia Informatyzacji Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata

Termin realizacji
Od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
Wartość
1 714 011,76 zł
Lokalizacja
czytaj więcej
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Administration
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Projekt polegał na budowie na terenie Powiatu Mikołowskiego Systemu Informacji Przestrzennej – GIS (Geographic Information System). Gmina Mikołów była Liderem projektu koordynującym i odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac. Beneficjentami projektu są Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Projekt obejmuje: założenie zintegrowanej bazy informacji o terenie na podstawie

Termin realizacji
grudzień 2009 - maj 2014
Wartość
5 582 735,70zł
Lokalizacja
Powiat Mikołowski
czytaj więcej
Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie – etap I

Administration
Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie – etap I

Projekt obejmował wdrożenie systemu obejmującego następujące moduły: Finansowo-księgowy, Podatkowy, Kadrowo-płacowy, Działalności gospodarczej wraz z unowocześnieniem infrastruktury sprzętowej oraz szkoleniem pracowników. REZULTATY PROJEKTU: Skrócenie czasu realizacji procedur administracyjnych oraz ich uprawnienie poprzez eliminację dużych ilości pism wewnętrznych, dublowania informacji itp. Przyspieszenie realizacji procedur urzędowych, tym samym wzrost zadowolenia mieszkańców i wszystkich klientów urzędu. Poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych

Termin realizacji
2011
Wartość
Lokalizacja
Urząd Miasta Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE