A+ A-
A+ A-
Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation

Education
Szkoła otwarta na wiedzę

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2017 – VI 2018 poprzez rozwijanie wśród 807 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przeszkolenie 35 nauczycieli oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.  

Termin realizacji
2017-06-01 - 2018-06-30
Value
897 868,75zł
Location
read more
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

Environment protection
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

 Zakres projektu obejmuje modernizację punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów. Punkty te są zabudowane na sieci wydzielonej i stanowiącej własność Gminy Mikołów. Do projektu wytypowano najbardziej energochłonne oprawy rtęciowe charakteryzujące się wydajnością na poziomie zaledwie 40% i sodowe o wydajności zaledwie 60%. Przedmiotowe lampy charakteryzują się również wyblakłymi, skorodowanymi odbłyśnikami oraz zmatowiałymi przez temperaturę

Termin realizacji
30.11.2017-20.12.2017
Value
921 813,44 zł
Location
Mikołów
read more
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

RPO WSL 2014-2020
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Przedmiotem niniejszego projektu jest adaptacja i rozbudowa zdegradowanego budynku przy ul. Kolejowej w Mikołowie na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Celem realizacji projektu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do usług społecznych dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz aktywizacja osób wymagających wsparcia. Na terenie gminy zdiagnozowano szereg problemów społeczno-gospodarczych, które dotykają zróżnicowane pod kątem

Termin realizacji
02.01.2017- 29.09.2018
Value
3 598 019,00 zł
Location
Mikołów, ul. Kolejowa 2
read more
Logotypy UE