Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation

Education
Szkoła otwarta na wiedzę

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2017 ? VI 2018 poprzez rozwijanie wśród 807 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przeszkolenie 35 nauczycieli oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.  

Termin realizacji
2017-06-01 - 2018-06-30
Wartość
897 868,75zł
Lokalizacja
czytaj więcej
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

Environment protection
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

 Zakres projektu obejmuje modernizację punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów. Punkty te są zabudowane na sieci wydzielonej i stanowiącej własność Gminy Mikołów. Do projektu wytypowano najbardziej energochłonne oprawy rtęciowe charakteryzujące się wydajnością na poziomie zaledwie 40% i sodowe o wydajności zaledwie 60%. Przedmiotowe lampy charakteryzują się również wyblakłymi, skorodowanymi odbłyśnikami oraz zmatowiałymi przez temperaturę

Termin realizacji
30.11.2017-20.12.2017
Wartość
921 813,44 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE