A+ A-
A+ A-

Szkoła otwarta na wiedzę

Termin realizacji:
2017-06-01 - 2018-06-30
Location:
Programm:
Projects value:
897 868,75zł
Financing:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Sląskiego 2014-2020

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2017 – VI 2018 poprzez rozwijanie wśród 807 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przeszkolenie 35 nauczycieli oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

print
Logotypy UE