Szkoła otwarta na wiedzę

Termin realizacji:
2017-06-01 - 2018-06-30
Lokalizacja:
Program:
Wartość projektu:
897 868,75zł
Finansowanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Sląskiego 2014-2020

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2017 ? VI 2018 poprzez rozwijanie wśród 807 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przeszkolenie 35 nauczycieli oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

 

Logotypy UE