Szkoła otwarta na wiedzę

Szkoła otwarta na wiedzę
Termin realizacji:
2017.06.01 - 2018.06.30
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Wartość projektu:
897 868,75zł
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2017 ? VI 2018 poprzez rozwijanie wśród 807 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przeszkolenie 35 nauczycieli oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

Logotypy UE