Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

Environment protection
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

 Zakres projektu obejmuje modernizację punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów. Punkty te są zabudowane na sieci wydzielonej i stanowiącej własność Gminy Mikołów. Do projektu wytypowano najbardziej energochłonne oprawy rtęciowe charakteryzujące się wydajnością na poziomie zaledwie 40% i sodowe o wydajności zaledwie 60%. Przedmiotowe lampy charakteryzują się również wyblakłymi, skorodowanymi odbłyśnikami oraz zmatowiałymi przez temperaturę

Termin realizacji
30.11.2017-20.12.2017
Wartość
921 813,44 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Mikołów – etap I

Environment protection
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Mikołów – etap I

Dzięki dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach usunięto 88,149 Mg azbestu z terenu gminy. Projektem objętych zostało 39 mieszkańców (4 budynki mieszkalne, 26 budynków gospodarczych oraz 14 posesji oczyszczonych z azbestu). Projekt jest w 100 % finansowany ze środków Funduszu.

Termin realizacji
2017 r.
Wartość
64 943,00 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Budowa systemu kanalizacji do budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie – Kamionce ul. Katowicka 132

Environment protection
Budowa systemu kanalizacji do budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie – Kamionce ul. Katowicka 132

Celem zadania było podłączenie budynku  do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej  oraz zlikwidowane osadnika ścieków w rejonie placówki, z którego korzystano.  W ramach  przedsięwzięcia zostanie wybudowany system kanalizacji miejskiej o dł. ok. 108 m. Działania objęte projektem realizują cel jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska.

Termin realizacji
wrzesień 2015 - październik 2015
Wartość
73 144,68 zł
Lokalizacja
Mikołów, dzielnica Kamionka
czytaj więcej
Logotypy UE