Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Zakład Przeróbki Odpadów

Environment protection
Zakład Przeróbki Odpadów

Zakład Przeróbki Odpadów zlokalizowany przy ul. Dzieńdziela obejmuje stację przeładunkową odpadów, kompostownię, stację selektywnej zbiórki odpadów, punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Celem przedsięwzięcia była budowa Zakładu Przeróbki Odpadów, którego działalność miała zminimalizować koszt wywożenia odpadów komunalnych na wysypiska położone poza granicami gminy. Uruchomienie Zakładu Przeróbki Odpadów spowodowało również znaczne zmniejszenie ilości odpadów

Termin realizacji
lipiec 2003 r. - wrzesień 2004 r.
Wartość
7 942 772,63 zł
Lokalizacja
czytaj więcej
Logotypy UE