Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Environment protection
Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Inwestycja jest częścią składową budowy Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Od kilku lat powstaje jeden z niewielu w regionie obszarów odpowiadający na zróżnicowane potrzeby mieszkańców miasta. Innowacyjność projektu polega na połączeniu na jednym obszarze kilku funkcji, pozwalających sprawnie i atrakcyjnie obsłużyć ruch turystyczny na terenie Ogrodu. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców,

Termin realizacji
październik 2011r. - październik 2013r.
Wartość
841 739,10 zł
Lokalizacja
Mikołów, Sośnia Góra
czytaj więcej
Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II

Environment protection
Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II

Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności i zachowania istniejącego dziedzictwa przyrodniczego Śląska poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz zaprojektowanie i budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci. Projekt ma na celu rozwój działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz popularyzację wiedzy ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Mikołów i regionu. W Ośrodku

Termin realizacji
styczeń 2012 r. - listopad 2013 r.
Wartość
10 166 064,49 zł
Lokalizacja
Mikołów, Sośnia Góra
czytaj więcej
Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Environment protection
Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

W ramach zrealizowanej inwestycji “Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie” zostały zaadaptowane istniejące schrony byłego terenu powojskowego. Realizacja zadania przebiegała w trzech etapach: I Etap – Adaptacja dwóch istniejących schronów dla celów edukacyjnych. W ramach pierwszego etapu na terenie Centrum powstały dwie sale audiowizualne na 140 miejsc, Biblioteka Ogrodu, Bank

Termin realizacji
listopad 2009 r. - sierpień 2011 r.
Wartość
10 373 172,41 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE