Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
Termin realizacji:
październik 2011r. - październik 2013r.
Lokalizacja:
Mikołów, Sośnia Góra
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Wartość projektu:
841 739,10 zł
Finansowanie:
  • 715 478,23 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 126 260,87 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Inwestycja jest częścią składową budowy Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Od kilku lat powstaje jeden z niewielu w regionie obszarów odpowiadający na zróżnicowane potrzeby mieszkańców miasta. Innowacyjność projektu polega na połączeniu na jednym obszarze kilku funkcji, pozwalających sprawnie i atrakcyjnie obsłużyć ruch turystyczny na terenie Ogrodu. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców, a w szczególności wpłynie na ożywienie i wypromowanie nowego produktu regionalnego jakim jest Śląskie Ogród Botaniczny w Mikołowie.

W ramach projektu została wykonana:

  • Adaptacja budynku starej wartowni na potrzeby toalety z zapleczem
  • Plac zabaw
  • Kampania promocyjno – edukacyjna

Zobacz szczegóły

Logotypy UE