Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym –  Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów- etap II

Ochrona środowiska
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów- etap II

Zadanie obejmuje ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk poprzez udzielenie dotacji celowych skierowanych do osób fizycznych na realizację przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych opalach paliwem stałym. Przyznawane będą zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta Mikołowa. Środki pozwolą na modernizację około 400 systemów grzewczych.

Termin realizacji
2022
Wartość
1 410 568, zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

Projekt polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach szkół i przedszkoli w Gminie Mikołów. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w gminie. Projektem zostało objętych jedenaście placówek edukacyjnych,  które spełniają warunki techniczne pod kątem montażu paneli a także możliwość spożytkowania wyprodukowanej energii na bieżące zużycie. Są to szkoły w Bujakowie, Borowej

Termin realizacji
2022-05-31 - 2022-12-30
Wartość
946 854,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej

Ochrona środowiska
Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

Projekt opiera się na realizacji przedsięwzięć łączących kreowanie lub/i odnawianie zieleni z retencją i zagospodarowaniem na miejscu wód deszczowych w celu poprawy zdolności adaptacyjnej Mikołowa oraz łagodzenia zmian klimatycznych poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu BZI. Przewidziane w projekcie inwestycje obejmą wybrane fragmenty części centralnej oraz fragment obrzeży obejmujący rozległe obszary przyrodniczo-rekreacyjne o strategicznym znaczeniu dla

Termin realizacji
01.01.2021- 30.04.2024
Wartość
11 677 437,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE