Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów – etap III

Ochrona środowiska
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów – etap III

Zadanie jest kontynuacją działań polegających na ograniczeniu niskiej emisji z indywidualnych palenisk poprzez udzielenie dotacji celowych skierowanych do osób fizycznych na modernizację systemów grzewczych opalanych paliwem stałym. Przyznawane będą zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta Mikołowa. Środki pozwolą na modernizację około 130 systemów grzewczych.

Termin realizacji
II - IV kwartał 2023r.
Wartość
3 642 202,39 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów- etap II

Ochrona środowiska
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów- etap II

Zadanie obejmuje ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk poprzez udzielenie dotacji celowych skierowanych do osób fizycznych na realizację przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych opalach paliwem stałym. Przyznawane będą zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta Mikołowa. Środki pozwolą na modernizację około 400 systemów grzewczych.

Termin realizacji
2022
Wartość
1 410 568, zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

Projekt polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach szkół i przedszkoli w Gminie Mikołów. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w gminie. Projektem zostało objętych jedenaście placówek edukacyjnych,  które spełniają warunki techniczne pod kątem montażu paneli a także możliwość spożytkowania wyprodukowanej energii na bieżące zużycie. Są to szkoły w Bujakowie, Borowej

Termin realizacji
2022-05-31 - 2022-12-30
Wartość
946 854,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE