Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

Ochrona środowiska
Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

Projekt opiera się na realizacji przedsięwzięć łączących kreowanie lub/i odnawianie zieleni z retencją i zagospodarowaniem na miejscu wód deszczowych w celu poprawy zdolności adaptacyjnej Mikołowa oraz łagodzenia zmian klimatycznych poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu BZI. Przewidziane w projekcie inwestycje obejmą wybrane fragmenty części centralnej oraz fragment obrzeży obejmujący rozległe obszary przyrodniczo-rekreacyjne o strategicznym znaczeniu dla

Termin realizacji
01.01.2021- 30.04.2024
Wartość
17 161 435,85 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24

Ochrona środowiska
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24

Przedmiotem projektu jest wykonanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, zastosowanie produktów o lepszej izolacyjności wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi. Budynki te stanowią zasób komunalny Gminy Mikołów, które są w całości przeznaczone na mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach. Projektem objęto budynki zlokalizowane przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki

Termin realizacji
2021-05-03 - 2022-12-30
Wartość
3 702 299,99 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20, ul. Żwirki i Wigury 24
czytaj więcej

Ochrona środowiska
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk,  poprzez dotacje celowe udzielane osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych opalanych paliwem stałym i gazem.  Łącznie zmodernizowano 231 źródeł ciepła.

Termin realizacji
2021
Wartość
3 534 255,68 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE