Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów
Termin realizacji:
2022-05-31 - 2022-12-30
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
946 854,00 zł
Finansowanie:
  • 648 223,82 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • 114 392,41 zł wkład własny Gminy Mikołów oraz koszt niekwalifikowany w wysokości 174 769,23 zł koszt Gminy Mikołów

Projekt polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach szkół i przedszkoli w Gminie Mikołów. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w gminie. Projektem zostało objętych jedenaście placówek edukacyjnych,  które spełniają warunki techniczne pod kątem montażu paneli a także możliwość spożytkowania wyprodukowanej energii na bieżące zużycie. Są to szkoły w Bujakowie, Borowej Wsi, Paniowach, Mokrem i Kamionce, pozostałe podstawówki oraz dwa przedszkola znajdują się w centrum miasta. Zastąpienie energii produkowanej przez tradycyjne elektrownie oparte na spalaniu paliw kopalnych energia pochodzącą ze źródeł odnawialnych pozwala w dużym stopniu na redukcję emisji gazów cieplarnianych w szczególności CO2. Realizacja projektu wpłynie również na zwiększenie postaw pro-ekologicznych wśród mieszkańców.

Logotypy UE