Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

Termin realizacji:
01.01.2021- 30.04.2024
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków

Wartość projektu:
17 161 435,85 zł
Finansowanie:

Dotacja: 14 587 220,38 zł 

w tym dotacja MF EOG (85%)  12 399 137,32  zł 
w tym budżet Państwa (15%) 2 188 083,06

wkład własny gminy: 2 574 215,47 zł

Projekt opiera się na realizacji przedsięwzięć łączących kreowanie lub/i odnawianie zieleni z retencją i zagospodarowaniem na miejscu wód deszczowych w celu poprawy zdolności adaptacyjnej Mikołowa oraz łagodzenia zmian klimatycznych poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu BZI. Przewidziane w projekcie inwestycje obejmą wybrane fragmenty części centralnej oraz fragment obrzeży obejmujący rozległe obszary przyrodniczo-rekreacyjne o strategicznym znaczeniu dla miasta. Równie ważnym, jak efekt inwestycyjny, jest społeczne przesłanie projektu, polegające na promowaniu aktywnego, trwałego udziału społeczności lokalnych w działaniach adaptacyjnych i mitygacyjnych oraz utrzymaniu ich efektów. Dlatego, oprócz działań wdrażających rozwiązania, planowane jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej mającej na celu podnoszenie świadomości i aktywności społecznej mieszkańców Mikołowa.

Partnerzy projektu: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, Liechtenstein Institute for Strategic Development AG.

Zapraszamy na stronę projektu https://mikolowdlaklimatu.mikolow.eu/

Logotypy UE