Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów- etap II

Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym –  Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów- etap II
Termin realizacji:
2022
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022

Wartość projektu:
1 410 568, zł
Finansowanie:

Dotacja GZM – 1 410 568,00 zł

Zadanie obejmuje ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk poprzez udzielenie dotacji celowych skierowanych do osób fizycznych na realizację przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych opalach paliwem stałym. Przyznawane będą zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta Mikołowa. Środki pozwolą na modernizację około 400 systemów grzewczych.

Logotypy UE