Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów – etap III

Ochrona środowiska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów – etap III

Dzięki dotacji pozyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gmina zrealizowała projekt polegający na usunięciu azbestu w 10 lokalizacjach (demontaż oraz zebranie azbestu) w ilości 20,8 Mg.  

Termin realizacji
23.08-30.09.2018r.
Wartość
8 467,20 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa Centrum Przesiadkowego

Ochrona środowiska
System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa Centrum Przesiadkowego

Celem projektu jest budowa na terenie Gminy Mikołów nowoczesnego centrum przesiadkowego. W ramach przedsięwzięcia powstanie plac autobusowy wraz z parkingiem park&ride oraz niezbędna infrastruktura drogowa. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości obsługi pasażerskiej, docelowo zwiększy ilość osób korzystających ze środków komunikacji publicznej, zintegruje środki transportu publicznego, co w efekcie końcowym wpłynie na poprawę środowiska

Termin realizacji
2018-07-01 - 2021-06-30
Wartość
13 788 958,57 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Kolejowa
czytaj więcej
Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap I – modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym

Ochrona środowiska
Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap I – modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym

Projekt polega  na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła ( stare piece węglowe) na źródła o wyższej sprawności, zasilane paliwami generującymi mniej zanieczyszczeń. Zainstalowane przez mieszkańców piece będą spełniać normy jakości (w przypadku kotłów węglowych i kotłów opalanych biomasą będą to piece 5 klasy wg. kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012. Instalacja nowych kotów spełniać będzie wymagania

Termin realizacji
23.02.2018 r. - 30.11.2018r.
Wartość
1 320 000,00 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE