Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 22 a-f

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 22 a-f
Termin realizacji:
2019-09-16 - 2021-12-31
Lokalizacja:
Gmina Mikołow, ul. Mickiewicza 22 a-f
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
2 930 000,00 zł
Finansowanie:

Dofinansowanie EU: 2 783 500,00 zł

EFRR: 2 490 500,00 zł

BP: 293 000,00 zł

Wkład własny gminy : 146 500,00 zł

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego, m in. poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, zastosowanie produktów o lepszej izolacyjności wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Budynek ten stanowi zasób komunalny Gminy Mikołów, który w całości przeznaczony jest na mieszkania komunalne. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wpłynie również na poprawę jakości powietrza.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Logotypy UE