Termomodernizacja budynków przy ul. Rymera 1a, ul. Stara Droga 2a i 2b oraz ul. Żwirki i Wigury 31 a,b w Mikołowie

Termomodernizacja budynków przy ul. Rymera 1a, ul. Stara Droga 2a i 2b oraz ul. Żwirki i Wigury 31 a,b w Mikołowie
Termin realizacji:
IV kwartał 2019r. ? IV kwartał 2020r.
Lokalizacja:
Gmina Mikołów, ul. Rymera 1a, ul. Stara Droga 2 a i 2 b, ul. Zwirki i Wugury 31 a,b
Program:

Dotacja celowa w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Wartość projektu:
1 942 371,13 zł
Finansowanie:

Dotacja GZM:  1 344 269,00 zł

Wkład własny gminy : 598 102,24 zł

Projekt polega na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków stanowiących zasób komunalny Gminy Mikołów.Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wpłynie również na poprawę jakości powietrza w regionie. Na skutek głębokiej termomodernizacji poprawi się estetyka obiektów a także zwiększy się komfort ich użytkowania.

Logotypy UE