Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie

RPO WSL 2007-2013
Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Mikołów poprzez kompleksową termomodernizację z wymianą i modernizacją źródeł ciepła w Przedszkolu nr 2 w Mikołowie. Realizacja inwestycji pozwoli obniżyć koszty utrzymania przedmiotowego obiektu i jego zapotrzebowania na zużytą energię. Dzięki termomodernizacji przedszkola, znaczącej poprawie ulegnie komfort jego użytkowników oraz estetyka przestrzeni publicznej miasta. Przedsięwzięcie

Termin realizacji
kwiecień 2012 r. - sierpień 2013 r.
Wartość
2 168 026,29 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego w Mikołowie

Rewitalizacja
Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego w Mikołowie

Inwestycja jest częścią rewitalizacji zabytkowego Parku Planty w Mikołowie. W ramach rewitalizacji od kilku lat w tym rejonie powstaje obszar o charakterze sportowo-rekreacyjnym odpowiadający na zróżnicowane potrzeby mieszkańców miasta. W ramach projektu przeprowadzono rozbiórkę zdegradowanego budynku Domku Harcerskiego, wybudowano na jego miejscu Domek Parkowy, który spełnia nowe funkcje rekreacyjne, społeczne, kulturalne i edukacyjne. Innowacyjność polega na połączeniu

Termin realizacji
2010-2011
Wartość
1 677 826,82 zł
Lokalizacja
Mikołów, Park Planty
czytaj więcej
Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów

RPO WSL 2007-2013
Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów

Przedmiotem projektu była budowa Hali Sportowej wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz kompleksowa adaptacja budynku tej szkoły obejmująca budowę windy oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych. Hala sportowa posiada pełnowymiarowe boisko, stałą widownię na 300 osób oraz wysuwaną na 287 osób, pomieszczenie dla trenerów, nauczycieli i

Termin realizacji
czerwiec 2008 r. ? czerwiec 2010 r.
Wartość
14 602 485,03 zł
Lokalizacja
Mikołów, SP nr 3
czytaj więcej
Logotypy UE