Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska w Mikołowie

RPO WSL 2007-2013
Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska w Mikołowie

Inwestycja ma na celu zapewnienie prawidłowych warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego jak również poszerzenie oferty sportowej w mieście Mikołów. Obiekt jest zlokalizowany na terenie otwartego kąpieliska miejskiego. Projekt polegał na budowie ogólnodostępnego boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w tenisa ziemnego i piłkę ręczną oraz piłkę nożną. W sezonie zimowym boisko przekształcane będzie w

Termin realizacji
marzec 2010 r. - kwiecień 2011 r.
Wartość
2 092 588,14 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Konstytucji 3Maja
czytaj więcej
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie – etap I

RPO WSL 2007-2013
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie – etap I

Celem projektu jest propagowanie i popularyzacja wśród społeczności lokalnej aktywnych form spędzania wolnego czasu, podniesienie sprawności fizycznej oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym poprzez sport. Inwestycja obejmowała budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną, skocznią wzwyż, skocznią w dal, skocznią do skoku o tyczce, stanowiskiem do rzutu oszczepem, dyskiem i młotem,

Termin realizacji
maj 2010 - sierpień 2011
Wartość
4 769 312,37 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Zawilców
czytaj więcej
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

Ochrona środowiska
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w na terenie Gminy Mikołów. Inwestycja polegała na uszczelnieniu powierzchni złoża odpadów, odgazowaniu, wykonaniu rowów odwadniających i wykonaniu obudowy biologicznej składowiska. W ramach projektu została wybudowana także droga wjazdowa oraz ogrodzenie terenu składowiska.  Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zabezpieczy tereny przyległe przed ujemnym oddziaływaniem

Termin realizacji
grudzień 2009 r. - grudzień 2010 r.
Wartość
1 993 194,76 zł
Lokalizacja
czytaj więcej
Logotypy UE