Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Mikołów

Drogi
Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu jest budowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury okołoturystycznej stanowiącej bezpośrednie zaplecze stworzonego w Gminie Mikołów produktu turystycznego ?Szlak architektury sakralnej”. Projekt polega na budowie trzech parkingów oraz rozbudowie placu parkingowego przy obiektach sakralnych zlokalizowanych na terenie Gminy. Inwestycja stanowi zaplecze dla obsługi ruchu turystycznego związanego z zabytkami architektury sakralnej, wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Termin realizacji
2008 - 2015
Wartość
992 811,96 PLN
Lokalizacja
czytaj więcej
Logotypy UE