Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Mikołów

Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Mikołów
Termin realizacji:
2008 - 2015
Lokalizacja:
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Wartość projektu:
992 811,96 PLN
Finansowanie:

? 464 641,23 PLN

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

? 528170,73 PLN

z Budżetu Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu jest budowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury okołoturystycznej stanowiącej bezpośrednie zaplecze stworzonego w Gminie Mikołów produktu turystycznego ?Szlak architektury sakralnej”. Projekt polega na budowie trzech parkingów oraz rozbudowie placu parkingowego przy obiektach sakralnych zlokalizowanych na terenie Gminy. Inwestycja stanowi zaplecze dla obsługi ruchu turystycznego związanego z zabytkami architektury sakralnej, wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy jak również na poprawę płynności ruchu drogowego. Pozwala sprawnie obsłużyć ruch turystyczny związany bezpośrednio z miejscem kultu, jak również wpływa na jakość życia mieszkańców. Powstała infrastruktura okołoturystyczna jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Logotypy UE