Zakład Przeróbki Odpadów

Zakład Przeróbki Odpadów
Termin realizacji:
lipiec 2003 r. - wrzesień 2004 r.
Lokalizacja:
Program:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość projektu:
7 942 772,63 zł
Finansowanie:

? 104 565,00 zł dotacja

? 4 782 522,37 zł pożyczka

? 1 323 819,11 zł umorzenie

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

? 6 514 388,52 zł z budżetu Gminy Mikołów

Zakład Przeróbki Odpadów zlokalizowany przy ul. Dzieńdziela obejmuje stację przeładunkową odpadów, kompostownię, stację selektywnej zbiórki odpadów, punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Celem przedsięwzięcia była budowa Zakładu Przeróbki Odpadów, którego działalność miała zminimalizować koszt wywożenia odpadów komunalnych na wysypiska położone poza granicami gminy. Uruchomienie Zakładu Przeróbki Odpadów spowodowało również znaczne zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypisko dzięki ich segregacji z odzyskiem surowców wtórnych i kompostowaniu.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE