Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie – etap I

Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie – etap I
Termin realizacji:
2011
Lokalizacja:
Urząd Miasta Mikołów
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 II Społeczeństwo informacyjne,  2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Wartość projektu:
Finansowanie:
  • 85% – Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  • 15% – Budżet Gminy Mikołów

Projekt obejmował wdrożenie systemu obejmującego następujące moduły: Finansowo-księgowy, Podatkowy, Kadrowo-płacowy, Działalności gospodarczej

wraz z unowocześnieniem infrastruktury sprzętowej oraz szkoleniem pracowników.

REZULTATY PROJEKTU:

  • Skrócenie czasu realizacji procedur administracyjnych oraz ich uprawnienie poprzez eliminację dużych ilości pism wewnętrznych, dublowania informacji itp.
  • Przyspieszenie realizacji procedur urzędowych, tym samym wzrost zadowolenia mieszkańców i wszystkich klientów urzędu.

  • Poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dzięki nowoczesnym narzędziom teleinformatycznym.

  • Poprawa komfortu pracy urzędników.

Realizacja projektu została zakończona po wdrożeniu systemu oraz przeprowadzeniu działań promocyjnych w Gminie Mikołów.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE