A+ A-
A+ A-

Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie

Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie
Termin Realisierung:
lipiec - wrzesień 2004 r.
Lage:
Mikołów, Regielowiec
Programm:

Program Łagodzenia  w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego
– instrument Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości

Wert des Projekts:
453 055,00 zł
Finanzierung:

• 226 527,00 zł ze środków „Programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – instrument „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości”
• 226 528,00 zł z Budżetu Gminy Mikołów

W ramach projektu budowy Ryneczku na terenie osiedla mieszkaniowego Regielowiec powstał plac i pasaż miejski, obiekty małej architektury oraz parking, położono nawierzchnię drogową, inwestycję uzupełniły systemy odwodnienia i oświetlenia. Zasadniczym celem projektu było ożywienie życia społecznego i gospodarczego w rozbudowującej się dzielnicy Mikołowa – Regielowiec. Realizacja projektu wpłynęła na powstanie nowych, trwałych miejsc pracy, zwiększyła się atrakcyjność inwestycyjna tej części miasta.

Zobacz szczegóły

print

Logotypy UE