Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie

Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie
Termin realizacji:
lipiec - wrzesień 2004 r.
Lokalizacja:
Mikołów, Regielowiec
Program:

Program Łagodzenia  w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego
– instrument Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości

Wartość projektu:
453 055,00 zł
Finansowanie:

? 226 527,00 zł ze środków ?Programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego? ? instrument ?Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości?
? 226 528,00 zł z Budżetu Gminy Mikołów

W ramach projektu budowy Ryneczku na terenie osiedla mieszkaniowego Regielowiec powstał plac i pasaż miejski, obiekty małej architektury oraz parking, położono nawierzchnię drogową, inwestycję uzupełniły systemy odwodnienia i oświetlenia. Zasadniczym celem projektu było ożywienie życia społecznego i gospodarczego w rozbudowującej się dzielnicy Mikołowa ? Regielowiec. Realizacja projektu wpłynęła na powstanie nowych, trwałych miejsc pracy, zwiększyła się atrakcyjność inwestycyjna tej części miasta.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE