Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie

Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie
Termin realizacji:
wrzesień 2004 r. - czerwiec 2005 r.
Lokalizacja:
Mikołów, Rynek 7
Program:

Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego
– instrument Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wartość projektu:
1 319 829,42 zł
Finansowanie:

? 659 914,07 zł ze środków ?Programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego? ? instrument ?Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości?
? 659 915,35 zł z Budżet Gminy Mikołów

W ramach projektu wyremontowana została kamienica przy ul. Rynek 7, rozebrano oficynę południową , w miejscu istniejącej uprzednio klatki schodowej wybudowano nowy pion komunikacyjny, odpowiadający wymogom bhp i p-poż, zmodernizowano też wejścia do piwnic.

Projekt miał na celu wzrost rozwoju przedsiębiorczości, poprzez możliwość stworzenia nowych, trwałych miejsc pracy w Gminie Mikołów. Pomieszczenia znajdujące się w kamienicy przeznaczone zostały po remoncie na działalność usługowo-handlową i edukacyjną. Realizacja inwestycji wpłynęła także na poprawę estetyki Rynku. Obiekt znajduje się w strefie Ochrony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE