Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Kompleksowa przebudowa  terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno  zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie

Rewitalizacja
Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie

W ramach projektu na terenie osiedla Mickiewicza zostanie wykonana przebudowa oraz  budowa dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Powstaną nowe miejsca  parkingowe, chodniki, ciągi pieszo-jezdne a także place zabaw i gier dla młodzieży. Teren zostanie obsadzony roślinnością. W ramach inwestycji przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie zostanie wybudowana infrastruktura sportowa tj. boiska piłkarskie.

Termin realizacji
2023-2024
Wartość
22 699 650,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów – przebudowa budynku przy ul. Konstytucji  3 Maja 18 w Mikołowie

Rewitalizacja
Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów – przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie

Realizacja projektu wynika z potrzeby przeprowadzenia działań mających na celu przebudowę zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów, rewitalizacji i nadania nowych funkcji dla budynku i jego otoczenia w centrum miasta. W ramach projektu zostanie wyremontowany budynek willi mieszkalnej z 1929 r.,  przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, który  będzie pełnił funkcję Miejskiej Placówki Muzealnej.  Siedzibę będzie miał

Termin realizacji
II kwartał 2022-IV kwartał 2023
Wartość
12 442 677,81 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 18
czytaj więcej
Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów

Rewitalizacja
Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, społeczno?infrastrukturalna rewitalizacja zdegradowanego obszaru Centrum w Mikołowie. Przedsięwzięciem zostanie objęty zdegradowany kwartał miasta, tzn. budynki kamienic wraz z oficynami i podwórzem zlokalizowane w reprezentacyjnej części centrum miasta przy ulicy: Jana Pawła II 2, Jana Pawła II 4, Jana Pawła II 6, Rynek 2, św. Wojciecha 14. Zakres projektu obejmuje kompleksowe prace

Termin realizacji
26.02.2018r. - 31.12.2021r.
Wartość
21 215 866,54 zł
Lokalizacja
Mikołów, Centrum
czytaj więcej
Logotypy UE