Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych.

Pełna konserwacja techniczno-estetyczna wszystkich elementów architektoniczno-budowlanych elewacji wraz z renowacją polichromii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ciężkiej ścian fundamentowych Bazyliki i odwadniającego drenażu opaskowego.

Termin realizacji
2025-2027
Wartość
2.100.000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej

AKTUALNOŚCI
Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie

Projekt polega na konserwacji techniczno-estetycznej drewnianych gontów pokrycia dachowego wraz z naprawą i konserwacją drewnianej więźby dachowej. Renowacja wraz z przebudową fragmentów historycznego muru okalającego Świątynię.  

Termin realizacji
2025-2027
Wartość
650.000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej

AKTUALNOŚCI
Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów

Projekt polegać będzie na wykonaniu kompleksowego projektu technicznego na remont zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów , Rynek 16 Mikołów.  

Termin realizacji
2024-2025
Wartość
350 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE