Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie

Termin realizacji:
2025-2027
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wartość projektu:
650.000,00 zł
Finansowanie:

637.000,00 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

13 000,00 zł – wkład własny Beneficjenta dotacji

Projekt polega na konserwacji techniczno-estetycznej drewnianych gontów pokrycia dachowego wraz z naprawą i konserwacją drewnianej więźby dachowej. Renowacja wraz z przebudową fragmentów historycznego muru okalającego Świątynię.

 

Logotypy UE