Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych.

Termin realizacji:
2025-2027
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wartość projektu:
2.100.000,00 zł
Finansowanie:

2.058.000,00 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

42.000,00 – wkład własny beneficjenta dotacji

Pełna konserwacja techniczno-estetyczna wszystkich elementów architektoniczno-budowlanych elewacji wraz z renowacją polichromii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ciężkiej ścian fundamentowych Bazyliki i odwadniającego drenażu opaskowego.

Logotypy UE