Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Św. Wojciecha i St. Okrzei w Mikołowie

Drogi
Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Św. Wojciecha i St. Okrzei w Mikołowie

Projekt polega na doświetleniu przejść dla pieszych zlokalizowanych w centrum miasta. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przyczyni się również do ograniczenia liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych  z udziałem pieszych.  

Termin realizacji
01.01.2021- 30.12.2022r
Wartość
156 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Niskoemisyjny Mikołów – budowa Centrum przesiadkowego (etap 2a) oraz poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów (etap II)

Drogi
Niskoemisyjny Mikołów – budowa Centrum przesiadkowego (etap 2a) oraz poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów (etap II)

W ramach projektu zostaną wykonane roboty dotyczące budowy Centrum przesiadkowego ( etap 2a) tj. roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowa, nawierzchnia bitumiczna (jezdnia) nawierzchnia z kostki betonowej uszlachetnionej (chodniki), krawężniki, obrzeża betonowe, odwodnienie drogi oraz przebudowę infrastruktury uzbrojenia terenu. Zostanie również zmodernizowane oświetlenie w gminie. Projekt został dofinansowany w ramach Programu na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Termin realizacji
III kwartał 2020- IV kwartał 2020
Wartość
1 789 927,00 zł
Lokalizacja
gmina Mikołów
czytaj więcej
Budowa łączników drogowych ul. Polna ? Strażacka, ul. Strażacka ? Malinowa w Mikołowie

AKTUALNOŚCI
Budowa łączników drogowych ul. Polna ? Strażacka, ul. Strażacka ? Malinowa w Mikołowie

W ramach projektu wykonano budowę łączników drogowych ul. Polna ? Strażacka, ul. Strażacka ? Malinowa w Mikołowie, które usprawnią ruchu lokalny bez konieczności uciążliwego wjazdu i/lub wyjazdu na DK44 (ul. Gliwicka) oraz z drugiej strony na DW925 (ul. Oświęcimska). budowę odwodnienia drogi ? kanalizacja deszczowa 398 m budowę nawierzchni jezdni drogowej 199 m budowa skrzyżowania

Termin realizacji
IV. 2018 - IV.2019r
Wartość
897 700 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Polna- Strażacka, ul. Strażacka - Malinowa
czytaj więcej
Logotypy UE